Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa strona internetowa IP WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim

data publikacji: 14-04-2017

W związku z utworzeniem na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia zakładki Instytucji Pośredniczącej Priorytetu Inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż informacje dotyczące wdrażanych przez WUP w Poznaniu: Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty konkursowe, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 publikowane są na nowej stronie internetowej rpo.wuppoznan.praca.gov.pl i stronie internetowej IZ WRPO 2014+ www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz portalu Ministerstwa Rozwoju www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Od dnia 14.04.2017 r. strona internetowa IP www.efs.wup.poznan.pl w zakresie WRPO 2014+ nie będzie już aktualizowana.

Równocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż dotychczasowa strona internetowa EFS www.efs.wup.poznan.pl będzie funkcjonować tylko jako archiwalna. Nowe treści, wiadomości, dokumenty, wytyczne, informacje o ogłaszanych naborach wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (konkursowych i pozakonkursowych) itp. od 14.04.2017 r. będą publikowane na nowej zakładce WRPO 2014+ (rpo.wuppoznan.praca.gov.pl) na stronie internetowej WUP w Poznaniu (wuppoznan.praca.gov.pl).