Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI – IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim w roku 2015

data publikacji: 31-12-2014

  Nawiązując do Planów Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów VI - IX zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzająca PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniższe informacje w zakresie ogłaszania naboru wniosków (realizowanych w trybie konkursowym) w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ujęciu kwartalnym, jak również tabelę ilustrującą projekty realizowane w trybie systemowym.

Projekty realizowane w trybie konkursowym

Priorytet PO KL

Działanie/Poddziałanie PO KL

Kwartalny termin ogłoszenia naboru wniosków w roku 2015

VI

-

-

VII

-

-

VIII

-

-

IX

-

-

Projekty systemowe, których realizacja jest kontynuowana w roku 2015

Priorytet VI

Poddziałanie 6.1.2 PO KL

                          (WUP w Poznaniu)                         

Priorytet VII

                              Poddziałanie 7.1.3 PO KL                             

(Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu)

Priorytet VIII

Poddziałanie 8.2.1 PO KL

(UMWW)

Priorytet IX

Poddziałanie 9.1.1 PO KL

(organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi)

 

Poddziałanie 9.1.2 PO KL

(Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu)

Działanie 9.2 PO KL

(UMWW)

Działanie 9.4 PO KL

(Kuratorium Oświaty w Poznaniu)

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim na lata 2014-2015

data publikacji: 08-01-2014

Nawiązując do Planów Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów VI - IX zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzająca PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia planowane terminy ogłoszenia naboru wniosków (realizowanych w trybie konkursowym) w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ujęciu kwartalnym, jak również tabelę ilustrującą projekty realizowane w trybie systemowym.

 

 
Projekty realizowane w trybie konkursowym
  
Priorytet PO KL
Działanie/Poddziałanie PO KL
Kwartalny termin ogłoszenia naboru wniosków
VI
-
-
VII
-
-
VIII
Poddziałanie 8.1.2 PO KL
I kwartał 2014 roku (konkurs zamknięty)
IX
-
-

 

 
Projekty realizowane w trybie systemowym
 
Projekty, których realizacja będzie kontynuowana
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 roku
Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.2 PO KL (WUP w Poznaniu)
 
-
-
Poddziałanie 6.1.3 (powiatowe urzędy pracy)
Priorytet VII
Poddziałanie 7.1.2 PO KL (powiatowe centra pomocy rodzinie)
 
-
Poddziałanie 7.1.3 PO KL (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu)
 
-
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.2.1 PO KL (UMWW)
 
-
Poddziałanie 8.2.2 PO KL (WUP w Poznaniu)
-
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.1 PO KL (organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi)
-
Poddziałanie 9.1.2 PO KL (organy prowadzące szkoły podstawowe)
-
Poddziałanie 9.1.2 PO KL (UMWW)
-
Poddziałanie 9.1.2 PO KL (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu)
-
Poddziałanie 9.1.3 PO KL(WUP w Poznaniu)
-
Działanie 9.2 PO KL(UMWW)
-
Działanie 9.4 PO KL(Kuratorium Oświaty w Poznaniu)
-