Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista instytucji udzielających wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (2014)

data publikacji: 16-07-2014

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii
Adres: ul. Wyspiańskiego 13/6, 60-751 Poznań
Strona www: http://www.siecinnowacji.org/
Tytuł: Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego
Okres realizacji: 01.06.2014r. – 30.09.2015 r.
Przyznana kwota dofinansowania: 1 588 395,29 PLN
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie, subregion leszczyński
Typ realizowanego projektu: wsparcie indywidualne i rozwój umiejętności zawodowych, wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, staże
Grupa docelowa: Grupa docelowa to 147 osób zamieszkałych lub pracujących na terenie powiatów subregionu leszczyńskiego, w tym: 70% nauczycieli i 30% pozostałych pracowników instytucji sektora oświaty
Ilość dotacji: 20

Nazwa Beneficjenta: ENTERPRISE INVESTMENT ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KATARZYNA KSIĄŻEK
Adres: ul. Lubuska 58/21, 53-514 Wrocław
Strona www: -
Tytuł: Nowe horyzonty
Okres realizacji: 01.06.2014r. – 30.09.2015 r.
Przyznana kwota dofinansowania: 3 342 401,10 PLN
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie, subregion poznański
Typ realizowanego projektu: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia indywidualne i grupowe, studia podyplomowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Grupa docelowa: Grupa docelowa to 324 pracowników sektora oświaty (w tym: 266K) zwolnionych bądź zagrożonych zwolnieniem zamieszkałych lub pracujących na terenie powiatów subregionu poznańskiego
Ilość dotacji: 50