Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 10-04-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zakresie modernizacji i przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

W związku z niewykorzystaniem całej alokacji przeznaczonej na realizację projektów systemowych w ramach naboru ogłoszonego w roku 2013, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej z propozycją rozszerzenia listy oddziałów przedszkolnych, wymienionych załączniku nr 2 i 3 do Zasad przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Dnia 19.03.2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, wyraziło zgodę na realizację projektów systemowych na terenie niżej wymienionych gmin wiejskich, w których poziom wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej (dzieci 3-5) jest najniższy w województwie Wielkopolskim.

Powiat
Gmina
Powiat pleszewski
Gizałki
Powiat średzki
Zaniemyśl
Powiat koniński
Grodziec
Powiat złotowski
Lipka
Powiat krotoszyński
Rozdrażew
Powiat wrzesiński
Kołaczkowo
Listę gmin opracowano na podstawie danych wygenerowanych z Systemu Informacji Oświatowej - stan na 30.09.2013 r.

Wniosek można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w terminie od dnia 10.04.2014 r. do 05.05.2014 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerami tel.: 61 846 38 86 lub 61 846 38 85.