Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 29-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zakresie modernizacji i przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
Zgodnie z zał. 2 i 3 Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, o dofinansowanie ubiegać się mogą wyłącznie organy prowadzące dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w następujących gminach województwa wielkopolskiego:

GMINA
POWIAT
Pępowo
gostyński
Chodów
kolski
Kościelec
kolski
Olszówka
kolski
Krzymów
koniński
Miedzichowo
nowotomyski
Wysoka
pilski
Ostrowite
słupecki
Obrzycko
szamotulski
Dominowo
średzki
Złotów
złotowski
Kawęczyn
turecki
Wierzbinek
koniński
Osiek Mały
kolski
Łubowo
gnieźnieński
Wągrowiec
wągrowiecki

Wniosek można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w terminie od dnia 29.07.2013r. do 19.08.2013r.
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerami tel.: 61 846 38 86 lub 61 846 38 85.