Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista instytucji udzielających wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (2012)

data publikacji: 14-03-2014

Nazwa Beneficjenta: Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj
Adres: ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wielkopolska
Strona www: http://euronauka.eu/
Tytuł: „Krok w stronę przedsiębiorczości”
Okres realizacji: 01.05.2013 r.- 28.02.2015 r.
Przyznana kwota dofinansowania: 1 960 844,32 zł
Obszar realizacji: Powiat średzki, śremski, wrzesiński i poznański
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.
Grupa docelowa: Gr. docelową jest 21K i 15M pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców powiatów średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego i poznańskiego (wg. KC), którzy utracili pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do proj., w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych u pracodawców, i którzy nie prowadzili DG 12mcy przed proj. i spełniają wymagania dot. pomocy de minimis. W gr. docelowej przewiduje się udział 29os. bezrobotnych, i 7os. nieaktywnych zawodowo.
Ilość dotacji: 27

Nazwa Beneficjenta: Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj
Adres: ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wielkopolska
Strona www: http://euronauka.eu/
Tytuł: „Mikrofirma – szansą dla Ciebie!”
Okres realizacji: 01.05.2013 r.- 28.02.2015 r.
Przyznana kwota dofinansowania: 1 963 947,32 zł
Obszar realizacji: powiat m. Poznań
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.
Grupa docelowa: Gr. docelową jest 19K i 17M pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Miasta Poznania (wg. KC), którzy utracili pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do proj., w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych u pracodawców, i którzy nie prowadzili DG 12mcy przed proj. i spełniają wymagania dot. pomocy de minimis. W gr. docelowej przewiduje się udział 29os. bezrobotnych, i 7os. nieaktywnych zawodowo.
Ilość dotacji: 27

Nazwa Beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Adres: ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wlkp.
Strona www: http://www.ctiw.pl/
Tytuł: Skrzydła biznesu
Okres realizacji: 01.05.2013 – 28.02.2015
Przyznana kwota dofinansowania: 1 953 674,65 zł
Obszar realizacji: woj. Wielkopolskie, powiaty: ostrowski, m.Kalisz, kaliski, pleszewski, jarociński
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.
Grupa docelowa: Gr. docel. jest 22K i 17M pozost. bez zatrudn., mieszkańców powiatów: ostrowskiego, m.Kalisz, kaliskiego, pleszewskiego, jarocińskiego, którzy utracili pracę z przyczyn dot. zakł. pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przyst. do proj., w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych u pracod., i którzy nie prowadzili DG 12mcy przed proj. i spełniają wymag. dot. pom. deminimis. W gr. docel. przewiduje się udział 30os. bezrob., i 9os. nieakt. zawod.
Ilość dotacji: 27

Nazwa Beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Adres: ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wlkp.
Strona www: http://www.ctiw.pl/
Tytuł: Lek na bezrobocie
Okres realizacji: 01.05.2013 – 28.02.2015
Przyznana kwota dofinansowania: 1 950 464,65 zł
Obszar realizacji: woj. Wielkopolskie, powiaty: ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, krotoszyński
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.
Grupa docelowa: Gr. docel. jest 23K i 16M pozost. bez zatrudn., mieszkańców powiatów: ostrowskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, którzy utracili pracę z przyczyn dot. zakł. pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przyst. do proj., w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych u pracod., i którzy nie prowadzili DG 12mcy przed proj. i spełniają wymag. dot. pom. deminimis. W gr. docel. przewiduje się udział 30os. bezrob., i 9os. nieakt. zawod.
Ilość dotacji: 27

Nazwa Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich
Adres: Czerwonego Krzyża 14/ 4, 63-000 Środa Wielkopolska
Strona www: http://www.wsripow.pl/efs.php
Tytuł: Straciłaś, straciłeś pracę – skorzystaj z szansy!
Okres realizacji: 1.05.2013 – 28.02.2015 r.
Przyznana kwota dofinansowania: 1 829 197,68 zł
Obszar realizacji: Województwo: Wielkopolskie, Powiat: Jarociński
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi: 21 kobiet i 15 mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców powiatów: średzkiego, śremskiego i jarocińskiego (wg. Kodeksu Cywilnego), którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych u pracodawcy oraz którzy nie prowadzili działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i spełniają wymagania dotyczące pomocy de minimis. W grupie docelowej przewiduje się udział 29 osób bezrobotnych i 7 osób nieaktywnych zawodowo.
Ilość dotacji: 24

Nazwa Beneficjenta: OEG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Adres: ul. Siemiradzkiego 2/10, 60-764 Poznań
Strona www: http://www.oppenexpo.pl/
Tytuł: Bądź przedsiębiorczy!
Okres realizacji: 01.04.2013 – 31.01.2015
Przyznana kwota dofinansowania: 1 875 532,17 PLN
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowić będzie 40 osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących restrukturyzowanego zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie woj. wlkp. Przewiduje się, iż K będą stanowiły 65% BO, podczas gdy M 35%. Preferencją w projekcie objęte będą os., które były zatrudnione w budownictwie, przetwórstwie przemysł. lub w handlu. Ponadto do projektu kwalifikowane będą wyłącznie os., których potencjał finans. uniemożliwia założenie własnej dział. bez wsparcia EFS.
Ilość dotacji: 24

Nazwa Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji
Adres: ul. Małachowskiego 2 B, 64-800 Chodzież
Strona www: http://www.wirpe.pl
Tytuł: Nowe kwalifikacje – nowy zawód!
Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2015
Przyznana kwota dofinansowania: 1 710 282, PLN
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, podstawowe wsparcie doradcze oraz szkoleniowe dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, wsparcie finansowe i pomostowe, wsparcie pomostowe doradcze
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowić będzie 40 osób fizycznych (22K/18M), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu; osoby z wielkopolskich przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne; zamieszkujące na terenie województwa wielkopolskiego
Ilość dotacji: 20

Nazwa Beneficjenta: Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski
i Wspólnicy sp.k.
Adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Strona www: http://www.wkierunkusamozatrudnienia.biz.pl/
Tytuł: W kierunku samozatrudnienia
Okres realizacji: 01.08.2013 – 30.06.2015
Przyznana kwota dofinansowania: 1 601 705,84 PLN
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie, m.Poznań
Typ realizowanego projektu: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie inwestycyjne i pomostowe, pośrednictwo pracy
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowić będzie 40 kobiet pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu
Ilość dotacji: 20

Nazwa Beneficjenta: „INTACTO” Grzegorz Anyszko
Adres: Borów 52, 66-200 Świebodzin
Strona www: http://www.nowaszansadotacje.eu/
Tytuł: Nowa szansa
Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015
Przyznana kwota dofinansowania: 1 066 678,50 PLN
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe, wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe, dotacje na działalność gospodarczą.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowić będzie 20 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu
Ilość dotacji: 16

Nazwa Beneficjenta: Agnieszka Maruda-Sperczak Vision Consulting Group
Adres: ul. Marii Konopnickiej 8/1 60-771 Poznań
Strona www: http://czasnawlasnafirme.pl/
Tytuł: Czas na własną firmę
Okres realizacji: 01.09.2013 – 30.06.2015
Przyznana kwota dofinansowania: 1 836 455,77 PLN
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: poradnictwo zawodowe, szkolenie z zakresu organizacji sprzedaży, wsparcie szkoleniowo-doradcze, pośrednictwo pracy, wypłata jednorazowej pomocy inwestycyjnej, wsparcie pomostowe.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowić będzie 40 osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zamieszkałych na terenie woj. wlkp. Przewiduje się, iż K będą stanowiły 65% BO, podczas gdy M 35%. Preferencją w projekcie objęte będą os., które były zatrudnione w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym lub w handlu.
Ilość dotacji: 24