Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Kontakt

Wszelką korespondencję w sprawie projektu pt.: „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL należy kierować na poniższy adres z dopiskiem: „Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z pracownikiem Oddziału Projektów Własnych WUP w Poznaniu:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego