Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista instytucji udzielających mikropożyczek w ramach Działania 6.2

data publikacji: 09-04-2013

Nazwa Beneficjenta: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
Adres: ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem
www.unia.srem.com.pl
Tytuł: „Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski”
Okres realizacji: 01.12.2012 - 31.12.2015
Przyznana kwota dofinansowania: 5 068 352,00 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Grupa docelowa: 100 osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Ilość mikropożyczek: 100, w tym 10 w branży energetyka odnawialna i/lub ochrona środowiska i/lub w branżach stanowiących główną siłę napędową regionu, do których należą: nieruchomości i budownictwo, przemysł, transport* i logistyka, telekomunikacja i informatyka, finanse, motoryzacja, surowce i energetyka.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Adres: ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski
ocwp.org.pl
Tytuł: „Moja firma z pożyczką”
Okres realizacji: 31.03.2013 - 30.08.2015
Przyznana kwota dofinansowania: 9 748 120,00 zł
Obszar realizacji: woj. wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Grupa docelowa: 250 osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Ilość mikropożyczek: 243, w tym 25 w branży energetyka odnawialna i/lub ochrona środowiska i/lub w branżach stanowiących główną siłę napędową regionu, do których należą: nieruchomości i budownictwo, przemysł, transport* i logistyka, telekomunikacja i informatyka, finanse, motoryzacja, surowce i energetyka oraz 25 dla pracowników naukowych, studentów, doktorantów, absolwentów do 12 miesięcy od zakończenia studiów, którzy rozpoczną działalność gospodarczą typu spin off/spin out.

*Biorąc pod uwagę wyłączenia podmiotów z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.