Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
e-mail: doktoranci@wup.poznan.pl
tel.: 61 846 38 03

Wszelką korespondencję w sprawie projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL należy kierować na powyższy adres z dopiskiem: „Stypendia dla doktorantów”.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego