Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 6.2 PO KL (konkurs zamknięty nr PO KL/6.2/2/12 – instrumenty inżynierii finansowej)

data publikacji: 27-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 22 sierpnia – 14 września 2012 roku, w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/2/12 (instrumenty inżynierii finansowej) dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do pobrania: