Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista instytucji udzielających wsparcia w ramach Działania 6.2

data publikacji: 14-02-2012

AG Doradztwo Adam Górski,
ul. Lelewela 28, 61-409 Poznań
Tytuł: „Własna firma – szansą na zmianę”
Okres realizacji: 01.10.2011 – 30.09.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 475 025,00 zł
Obszar realizacji: powiat kolski, koniński, turecki, słupecki, m. Konin
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 50 osób w wieku 18-24 lata, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub uczących się, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie powiatu kolskiego, konińskiego, tureckiego, słupeckiego i miasta Konin (projektodawca zrekrutuje po 10 osób z każdego z w/w powiatów), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
(z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).
Ilość dotacji: 40

AG Doradztwo Adam Górski,
ul. Lelewela 28, 61-409 Poznań
Tytuł: „Wędka dla przedsiębiorczych”
Okres realizacji: 01.10.2011 – 30.09.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 469 425,00 zł
Obszar realizacji: powiat jarociński, pleszewski, krotoszyński, ostrowski
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 50 osób w wieku 18-24 lata, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub uczących się, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie powiatu jarocińskiego, pleszewskiego, krotoszyńskiego lub ostrowskiego (projektodawca zrekrutuje po 12-13 osób
z każdego z w/w powiatów), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).
Ilość dotacji: 40

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp z o.o.
ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno
Tytuł: „Zielone światło dla Ciebie”
Okres realizacji: 02.01.2012 – 31.12.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 585 685,04 zł
Obszar realizacji: powiat gnieźnieński, wrzesiński
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: Grupę docelową stanowić będą osoby niepełnosprawne z obszaru powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w przedziale wiekowym od 15 – 64 lat, zarówno pracujące jak i bezrobotne, chcące podjąć własną działalność gospodarczą, które nie prowadziły własnej dział. gosp. w ciągu ostatnich 12 mc przed przystąpieniem do projektu. Do projektu zostanie zakwalifikowane 10 osób niepełnosprawnych (5K i 5M), dotacje inwestycyjną otrzyma 6 osób (3K i 3M)
Ilość dotacji: 6

Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich,
ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-000 Środa Wlkp.
Tytuł: „Wchodząc w dorosłe życie – załóż własną firmę”
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 352 055,02 zł
Obszar realizacji: powiat wrzesiński, słupecki, m. Konin, koniński,
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych lub uczących się osób fizycznych, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie powiatu wrzesińskiego, konińskiego, słupeckiego lub miasta Konin, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- 60 osób w wieku 15 – 24 lata
Minimum 50% uczestników stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich.
Ilość dotacji: 36

Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj,
ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wlkp.
Tytuł: „Młody przedsiębiorca”
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 627 717,40 zł
Obszar realizacji: powiat wągrowiecki, czarnkowsko – trzcianecki, chodzieski, złotowski,
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych lub uczących się osób fizycznych, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie powiatu wągrowieckiego, czarnkowsko – trzcianeckiego, chodzieskiego lub złotowskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- 60 osób w wieku 15 – 24 lata
Minimum 50% uczestników stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich.
Ilość dotacji: 40

Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj,
ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wlkp.
Tytuł: „Firma czyli Ja”
Okres realizacji: 01.10.2011 – 30.09.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 609 901,00 zł
Obszar realizacji: powiat średzki, wrzesiński, słupecki, gnieźnieński,
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych lub uczących się osób fizycznych, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie powiatu średzkiego, wrzesińskiego, słupeckiego lub gnieźnieńskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- 60 osób w wieku 15 – 24 lata
Minimum 50% uczestników stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich.
Ilość dotacji: 40

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii
ul. Wyspiańskiego 26A/16, 60-750 Poznań
Tytuł: „Kreatywni, mobilni, niezależni. Niepełnosprawni przedsiębiorcy w Wielkopolsce”
Okres realizacji: 01.03.2012 – 28.02.2014
Przyznana kwota dofinansowania: 1 837 471,70 zł
Obszar realizacji: Województwo: Wielkopolskie
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: grupę docelową stanowić będzie 45 osób, które jednocześnie (zgodnie z kryteriami strategicznymi i dostępu):
- zamieszkują w rozumieniu KC/uczą się w woj. wielkopolskim,
- nie ukończyły na dzień przystąpienia do projektu 24 roku życia,
- są os. niepełnosprawnymi,
- deklarują chęć otwarcia działalności gospodarczej.
Ilość dotacji: 30

Fundacja Ekspert - Kujawy
ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
www.fundacja.ekspert-kujawy.pl
Tytuł: „Młodzi, zdolni w swojej firmie”
Okres realizacji: 01.10.2011 – 30.09.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 480 454,98 zł
Obszar realizacji: powiat wągrowiecki, gnieźnieński, wrzesiński, kolski, koniński, słupecki, turecki oraz Miasto Konin.
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 64 osoby do 25 roku życia, nie mające zatrudnienia, zamieszkujące
w wyżej wskazanych powiatach, zamierzające założyć na tych terenach własną firmę i nie prowadzące działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy.
Ilość dotacji: 48

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino, 20-705 Lublin
Tytuł: „Lepsze jutro w Twoich rękach – załóż własną firmę już dziś”
Okres realizacji: 01.11.2011 – 31.05.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 893 285,00 zł
Obszar realizacji: Województwo: Wielkopolskie – powiaty: wrzesiński, słupecki, turecki, gnieźnieński, kolski, koniński, m. Konin, jarociński, pleszewski, ostrowski i krotoszyński.
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: grupę docelową stanowić będzie 60 osób (40 osób bezrobotnych oraz 20 osób nieaktywnych zawodowo uczące się lub kształcące się), które jednocześnie (zgodnie z kryteriami strategicznymi i dostępu):
- zamieszkują w rozumieniu KC/uczą się w woj. wielkopolskim,
- są osobami w wieku 15-24 lata oraz 50-64 lata,
- deklarują chęć otwarcia działalności gospodarczej.
Ilość dotacji: 48

Vision Consulting Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Żołnierzy Narwiku 16, 61-695 Poznań.
Tytuł: „Samozatrudnienie Twoją szansą na sukces”
Okres realizacji: 01.09.2011 – 30.04.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 678 445,00 zł
Obszar realizacji: powiat szamotulski,
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub uczących się osób fizycznych, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie powiatu szamotulskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- 38 osób do 24 r.ż zarejestrowane jako bezrobotne,
- 22 osoby do 24 r.ż nieaktywne zawodowo
Ilość dotacji: 38

Vision Consulting Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Żołnierzy Narwiku 16, 61-695 Poznań.
Tytuł: „Przedsiębiorczość bez barier”
Okres realizacji: 01.09.2011 – 30.04.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 742 159,00 zł
Obszar realizacji: powiat gnieźnieński, wągrowiecki, wrzesiński, słupeckim
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 60 osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego i słupeckiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- 38 osób niepełnosprawnych z grupy 15 – 24 oraz 50 – 64 lata zarejestrowanych jako bezrobotne,
- 22 osoby niepełnosprawne z grupy 15 – 24 oraz 50 – 64 lata nieaktywnych zawodowo.
Ilość dotacji: 38

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-923 Katowice
Tytuł: „Akademia przedsiębiorczości”
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.10.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 930 840,00 zł
Obszar realizacji: powiat gnieźnieński, jarociński, krotoszyński, ostrowski, pleszewski, kolski, koniński, słupecki, turecki, m. Konin, wrzesiński
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 72 bezrobotnych, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie powiatu gnieźnieńskiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, m. Konin, wrzesińskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- 72 osoby w wieku 50 – 64 lata
Ilość dotacji: 48

Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków www.pupczarnkow.pl
Tytuł projektu: „Moja firma – moja praca”
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2013 r.
Przyznana kwota dofinansowania: 2 018 103,00 zł
Obszar realizacji: powiat czarnkowsko – trzcianecki
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Grupa docelowa: 100 osób, mieszkańcy powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie pracy w Czarnkowie, którzy nie posiadali w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu zarejestrowanej działalności gospodarczej.
Ilość dotacji: 78

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Tytuł: „Dotacja – szansą dla mnie!”
Okres realizacji: 01.01.2012-31.12.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 4 118 248,28 zł
Obszar realizacji: powiat koniński, miasto Konin, kolski, słupecki, turecki
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego
Grupa docelowa: 100 osób niepełnosprawnych w wieku 18-60/65, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie powiatu koniński, miasta Konina, powiatu kolskiego, słupeckiego i tureckiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym :
- 80 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne,
- 20 osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo
Ilość dotacji: 60

Miasto Konin
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
www.konin.pl
Tytuł: „Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”
Okres realizacji: 02.01.2012 – 30.09.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 983 601,50 zł
Obszar realizacji: Miasto Konin.
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.
Grupa docelowa: 70 osób bezrobotnych z Miasta Konina, należących wyłącznie do jednej
z grup wiekowych: od 15 do 24, od 50 do 64 lat, posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu, uzyskały dotację rozwojową lub biorą udział w innych projektach z Działania 6.2 POKL.
Ilość dotacji: 45

Powiat Pleszewski – Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew
www.puppleszew.pl
Tytuł: „Mikroprzedsiębiorca”
Okres realizacji: 01.01.2012-31.12.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 111 700,00 zł
Obszar realizacji: powiat pleszewski
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Grupa docelowa: 150 osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata lub 50-64 lata zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Ilość dotacji: 108

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie,
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Tytuł: „Daj sobie szansę!”
Okres realizacji: 30.03.2012 – 29.03.2014
Przyznana kwota dofinansowania: 3 916 429,72 zł
Obszar realizacji: powiat koniński, m. Konin, kolski, słupecki, turecki
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 100 bezrobotnych zamieszkałych i zameldowanych w subregionie konińskim, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, nie prowadzących działalności gospodarczej na podstawie EDG/KRS w okresie min. 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
- w wieku 15-24 lata – 60 BO
- w wieku 50-64 lata – 40 BO
Minimum 55% uczestników stanowić będą kobiety.
Ilość dotacji: 60

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań
Tytuł: „Startuj z biznesem – II edycja”
Okres realizacji: 01.11.2011-30.06.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 2 819 112,00 zł
Obszar realizacji: powiat koniński, miasto Konin, wrzesiński, słupecki, gnieźnieński
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo-doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego
Grupa docelowa: 60 osób w wieku 15-24, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie powiatu konińskiego, miasta Konina, powiatu wrzesińskiego, słupeckiego i gnieźnieńskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie
1 roku przed przystąpieniem do projektu)
Ilość dotacji: 42

Leader School Damian Królicki
ul. Warszawska 28, 62-200 Gniezno
Tytuł: „Własna firma jest szansą na rynku pracy”
Okres realizacji: 01.03.2012 – 31.07.2013
Przyznana kwota dofinansowania: 551 002,00 zł
Obszar realizacji: powiat gnieźnieński
Typ realizowanego projektu: wsparcie szkoleniowo – doradcze, przyznanie jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
Grupa docelowa: 9 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 24 m-cy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie powiatu gnieźnieńskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu).
Ilość dotacji: 6