Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Publikacje o charakterze społeczno-ekonomicznym – raporty, analizy, sprawozdania

Sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013