Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Regulamin Stypendialny na rok akademicki 2013/2014

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego (.doc);
 2. Karta oceny formalnej (.pdf);
 3. Karta oceny merytorycznej eksperta (.pdf);
 4. Karta podsumowująca ocenę Wniosku (.pdf);
 5. Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (.doc);
 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (.pdf)
 7. Zakres danych osobowych uczestnika projektu (.pdf)
 8. Umowa Stypendialna (.pdf);
 9. Ankieta ewaluacyjna (.doc);
 10. Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej (.doc);
 11. Oświadczenie dotyczące promocji Projektu (doc);
 12. Oświadczenie o nawiązaniu współpracy (.doc).

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego