Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Dyrektor
Barbara Kwapiszewska

Wicedyrektor
Sławomir Wąsiewski

Godziny urzędowania
poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

e-mail: wup@wup.poznan.pl
tel. (61) 846 38 19
fax (61) 846 38 20

Wydział Wdrażania EFS

Kierownik: Aleksandra Fojt

Wydział Programowania EFS

Kierownik: Anna Kryjom

Wydział Kontroli EFS

Kierownik: Anna Owsiany

Wydział Rozliczeń Finansowych EFS

Kierownik: Hubert Maćkowiak

Wydział Promocji i Informacji

Kierownik: Natalia Dreszer

Wydział Ewaluacji i Monitoringu EFS

Kierownik: Justyna Pyzdrowska

Sekretariat
Barbara Tylińska
Aldona Jankowska 

e-mail: efs@wup.poznan.pl  
tel: 61 846 38 78
fax: 61 846 37 20

Punkt kontaktowy POWER 2014-2020
Punkt kontaktowy WRPO 2014+

ul. Szyperska 14 (parter)
61-754 Poznań

Godziny udzielania informacji:
poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

e-mail: infoefs@wup.poznan.pl
tel. (61) 846 38 23
fax (61) 846 38 20