Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
piątek, 29 maja 2020

Jak skorzystać z EFS?

Informacje dla projektodawców 
i bezpośrednich odbiorców pomocy.

Sprawdź jakie to proste

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Nowa strona internetowa IP WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim

W związku z utworzeniem na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia zakładki Instytucji Pośredniczącej Priorytetu Inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż informacje dotyczące wdrażanych przez WUP w Poznaniu: Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty konkursowe, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 publikowane są na nowej stronie internetowej rpo.wuppoznan.praca.gov.pl i stronie internetowej IZ WRPO 2014+ www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz portalu Ministerstwa Rozwoju www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Od dnia 14.04.2017 r. strona internetowa IP www.efs.wup.poznan.pl w zakresie WRPO 2014+ nie będzie już aktualizowana.

Równocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż dotychczasowa strona internetowa EFS www.efs.wup.poznan.pl będzie funkcjonować tylko jako archiwalna. Nowe treści, wiadomości, dokumenty, wytyczne, informacje o ogłaszanych naborach wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (konkursowych i pozakonkursowych) itp. od 14.04.2017 r. będą publikowane na nowej zakładce WRPO 2014+ (rpo.wuppoznan.praca.gov.pl) na stronie internetowej WUP w Poznaniu (wuppoznan.praca.gov.pl).

Nowa strona internetowa IP POWER 2014-2020 w województwie wielkopolskim

W związku z utworzeniem na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia zakładki Instytucji Pośredniczącej PO WER 2014-2020 w województwie wielkopolskim WUP w Poznaniu zawiadamia, iż informacje dotyczące wdrażanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy publikowane są na nowej stronie internetowej power.wuppoznan.praca.gov.pl i portalu Ministerstwa Rozwoju www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.power.gov.pl.

Od dnia 31.03.2017 r. strona internetowa IP www.efs.wup.poznan.pl w zakresie POWER nie będzie już aktualizowana.

Równocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż dotychczasowa strona internetowa EFS www.efs.wup.poznan.pl będzie funkcjonować tylko jako archiwalna. Nowe treści, wiadomości, dokumenty, wytyczne, informacje o ogłaszanych naborach wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (konkursowych i pozakonkursowych) itp. od 31.03.2017 r. będą publikowane na nowej zakładce POWER (power.wuppoznan.praca.gov.pl) na stronie internetowej WUP w Poznaniu (wuppoznan.praca.gov.pl).

Aktualności

ARCHIWUM